1399/05/15    20:16

تجلیل و قدردانی از پرسنل برتر سال هزارو سیصدو نو دو هشت

1399/04/16    18:47

دومین جشنواره سالانه پلاستونیک

باحضورکارکنان،عاملین و تکنسین های نصب برتر
تیر 1399 - هتل میزبان، بابلسر

1398/04/22    12:01

برگزاری مراسم قرعه کشی جشنواره تکنسین های نصب 
با حضور جمعی از تکنسین های نصب مخازن پلاستونیک و با همکاری فروشگاه کیانی
بابلسر
تیر 1398

1398/04/22    11:44

برگزاری مراسم قرعه کشی جشنواره تکنسین های نصب 
با حضور جمعی از تکنسین های نصب مخازن پلاستونیک و با همکاری فروشگاه مهرپور
تنکابن
تیر 1398

1398/04/22    11:31

برگزاری مراسم قرعه کشی جشنواره تکنسین های نصب 
با حضور جمعی از تکنسین های نصب مخازن پلاستونیک وبا همکاری فروشگاه ابن مهدی
گرگان
خرداد 1398

1398/02/10    16:12

جشنواره طلایی فروش 
باحضورکارکنان، عاملین و تکنسین های برتر مناطق هشت گانه
ساری تالار مهرگان
اردیبهشت 98

1395/01/11    09:19

مطالب این شماره:

  • گزارشی از واحد انبار
  • پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی
  • گزارش پروژه های بهبود
  • داستان کوتاه
  • پلاستونیک در ماهی که گذشت
1394/10/17    18:45

نشریه داخلی شرکت پلاستونیک با هدف اطلاع رسانى مستمر و تبادل اطلاعات بین کارکنان و جهت شناسایى توانمندیها و ظرفیت هاى نیروى انسانى شاغل در شرکت در خرداد ماه 1394 به صورت ماهنامه انتشار خود را آغاز کرد.

designed & developed by moje sevvom
Copyright © 215 Plastonic Co All Rights Reserved