سمپاش سوار شونده 600 لیتری طرح شبنم

پلاستونیک مجموعه ای مخازن اختصاصی برای انواع سمپاش ها از 100 لیتر تا 2000 لیتر عرضه می نماید. این مخازن به دلیل شرایط ویژه استفاده از آن در سطح زمین های کشاورزی و باغات از رنگ های مقاوم به اشعه آفتاب و همچنین ضخامت بیشتر نسبت به مخازن عادی ذخیره آب برخوردار می باشد. همچنین دیگر مخازن پلاستونیک با توجه به سازگاری آنها با انواع مواد غذایی برای نگهداری انواع محصولات کشاورزی و دامی قابل استفاده می باشد.

L - طول(cm)120
D - عرض(cm)75
H - ارتفاع(cm)128
designed & developed by moje sevvom & DATA Agency
Copyright © 2015 Plastonic Co All Rights Reserved