1400/12/23    04:20

   حضور در نمایشگاه توانمدی های صنعت استان مازندران
جهت ارائه و معرفی محصولات صنعتی پلاستونیک
اسفند 1400

1400/12/23    04:16

بازدید از نمایشگاه پلاستیک و صنایع وابسته اوراسیا - ترکیه
 پلاستونیک همگام با تکنولوژی پلاستیک روز دنیا با بازدید و مذاکرات موثر در راستای اهداف کیفی خود، تجربه های جدیدی را برای شما رقم خواهد زد

1400/12/23    04:11

مراسم قرعه کشی تکنسین های نصب

ویژه تکنسین های نصب رشت
باهمکاری فروشگاه خانه مطبوع
رشت ، بهمن ماه 1400

1400/12/23    04:08

مراسم قرعه کشی تکنسین های نصب تنکابن

باهمکاری فروشگاه مهر
تنکابن، آذر ماه 1400

1400/12/23    04:08

مراسم قرعه کشی تکنسین های نصب

ویژه تکنسین های نصب گرگان
باهمکاری فروشگاه ابن مهدی
گرگان، آذر ماه 1400

1400/12/23    04:08

مراسم قرعه کشی تکنسین های نصب

ویژه تکنسین های نصب مشهد
باهمکاری فروشگاه ظریف
مشهد ، دی ماه 1400

1400/12/23    04:07

مراسم قرعه کشی تکنسین های نصب بابل

باهمکاری فروشگاه ذبیحی
بابل، دی ماه 1400

1400/12/23    04:07

مراسم قرعه کشی تکنسین های نصب نور

باهمکاری فروشگاه سلیمی
نور، دی ماه 1400

1400/12/23    04:06

مراسم قرعه کشی تکنسین های نصب

ویژه تکنسین های نصب قائمشهر
باهمکاری فروشگاه بای پس
قائمشهر ، بهمن ماه 1400

1400/12/23    03:44

سومین دوره جشنواره سالانه پلاستونیک
◾️مهر 1400
◾️هتل میزبان بابلسر

designed & developed by moje sevvom
Copyright © 215 Plastonic Co All Rights Reserved