گروه: اخبار
1396/07/12    10:41

شرکت پلاستونیک در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی , ادوات , تجهیزات , صنایع وابسته , آبیاری و نهاده های کشاورزی که از تاریخ 11 الی 14 مهر ماه 96  در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان گلستان برگزار گردید حضور یافته است .

ساعت بازدید 15 الی 21 می باشد

designed & developed by moje sevvom
Copyright © 215 Plastonic Co All Rights Reserved