گروه: اخبار
1396/06/06    11:27

شرکت پلاستونیک به عنوان یکی از حامیان کمپین #نذر_طبیعت و #نذر_حیات_وحش_تشنه در جهت ساخت آبشخور در پناهگاه حیات وحش عباس آباد#نایین شرکت کرده است. نذر طبیعت کمپینی است برای کمک به بقای حیات وحش ایران . شرکت پلاستونیک از همه همکاران و تولیدکنندگان و خیرین دعوت می کند که به این حرکت خودجوش ملی بپیوندند و به داد حیات وحش تشنه ایران برسند.

designed & developed by moje sevvom
Copyright © 215 Plastonic Co All Rights Reserved