گروه: اخبار
1396/02/11    15:17

شرکت پلاستونیک در راستای تامین رضایتمندی و خواسته مشتریان محصولات 1000لیتری کتابی با طرحی خاص و 6000 لیتری عمودی را وارد سبد محصولات تولیدی خود نموده است.

designed & developed by moje sevvom
Copyright © 215 Plastonic Co All Rights Reserved