تکنولوژی

مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت عموما پلی اتیلن است. پلی اتیلن کاربرد فراوانی در زندگی روزمره ما دارد، لوازم آشپرخانه، ظروف نگهداری مواد غذایی، کیسه های پلاستیکی و ... نمونه هایی از مصارف متنوع این پلیمر در دنیای امروز می باشد. این پلیمر به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی به خوبی با الزامات بهداشتی نگهداری مواد غذایی و آب شرب سازگار است.

قالبگیری دورانی

فرایند قالبگیری دورانی روشی برای تولید قطعات پلاستیکی توخالی می باشد . در این فرآیند با حداقل هزینه ، اشکال بسیار پیچبده با کمترین ضایعات تولید می شوند . این فرآیند از چهار مرحله تشکیل شده است :

پر کردن قالب (Loading)

در این مرحله قالب که به شکل محصول نهایی طراحی شده است باز می شود و مقدار معینی از ماده پلیمری مورد نظر به صورت پودر یا مایع در قالب ریخته می شود .

حرارت دهی (Molding)

پس از بسته شدن قالب ، ماشین شروع به کار می کند و قالب حول دو محور عمود بر هم در داخل کوره می چرخد . پلیمر در داخل قالب به دمای ذوب میرسد و شروع به ذوب شدن می کند و در اثر چسبندگی مولکولی به دیواره قالب می چسبد.

سرد کردن (Colding)

در این مرحله قالب در حال چرخش وارد قسمت خنک کننده می شود . با سرد شدن قالب به وسیله جریان هوا یا پاشش آب ، پلیمر درون آن نیز سرد می شود و قطعه نهایی شکل می گیرد.

تخلیه محصول (Unloading)

در این مرحله ماشین از حرکت می ایستدو قطعه نهایی با باز کردن نیمه قالب از درون آن خارج می شود.

designed & developed by moje sevvom & DATA Agency
Copyright © 2015 Plastonic Co All Rights Reserved