قرارداد ملی ساختمان ایران

مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی)

 

ساختمان های بیش از 4 طبقه یا 10 واحد آپارتمانی باید مخزن ذخیره آب برای 12 ساعت مصرف بر اساس هر 150 لیتر در شبانه روز در نظر گرفته شود. (-1-6-4-16ب)

 

شرایط محل نصب محصول :

 1. در معرض نفوذ سیل یا آب زیرزمینی نباشد. (-1-6-4-16ب)
 2. لوله فاضلاب یا آب غیربهداشتی از روی آن عبور نکند. (-1-6-4-16پ)
 3. فضای کافی جهت بازدید و تعمیر مخزن وجود داشته باشد. (-1-6-4-16پ)
 4. مخزن از گرما و سرما محافظت شود. (-1-6-4-16پ)
 5. در مکانی که مخزن نصب می شود تهویه هوا و کف شوی وجود داشته باشد. (-1-6-4-16پ)
 6. مخزن آب دارای دریچه آدم رو باشد. (-1-6-4-16پ)
 7. مخزن ذخیره آب باید لوله هواکش داشته باشد تا فشار داخل مخزن همواره برابر فشار جو باشد. (-1-6-4-16ث)
 8. قطر اسمی لوله هواکش باید دست کم دوبرابر قطر لوله ورود آب به مخزن ذخیره باشد. (-1-6-4-16ث)
 9. لبه زیر دهانه لوله سر ریز باید حداقل 4سانتی متر بالاتر از حداکثر سطح آب باشد. (-1-6-4-16ث)
 10. قطر اسمی لوله هواکش باید دست کم برابر قطر اسمی خروج آب به مخزن ذخیره باشد و دهانه انتهای آن توری مقاوم به خوردگی داشته باشد. (-1-6-4-16ث)
 11. اگر گنجایش مخزن آب بیش از 4000 لیتر باشد باید به جای مخزن از دست کم دو مخزن به صورت موازی استفاده کرد تا در صورت بروز مشکل و نیاز به تعمیر مخزن، آب قطع نشود. (-1-6-4-16ث)
 12. در صورت نصب مخازن به صورت موازی، هر دو مخزن باید به طور جداگانه مجهز به لوله ورودی و خروجی، شیرهای کنترل، سر ریز و هواکش باشند. (-1-6-4-16ث)
محصول مرتبط: مخزن 1000 لیتری زیرپله سه لایه مخزن 800 لیتری مکعبی سه لایه مخزن 400 لیتری افقی سه لایه مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه مخزن 220 لیتری عمودی دولایه فوم دار مخزن 230 لیتری مکعبی سه لایه مخزن 6000 لیتری عمودی سه لایه مخزن 1000 لیتری کتابی لوله دار سه لایه مخزن 10000 لیتری عمودی سه لایه مخزن 5000 لیتری عمودی بلند سه لایه مخزن 3000 لیتری عمودی سه لایه مخزن 2000 لیتری عمودی سه لایه مخزن 1500 لیتری عمودی سه لایه مخزن 1000 لیتری عمودی بلند سه لایه مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه مخزن 900 لیتری کروی سه لایه مخزن 550 لیتری عمودی سه لایه مخزن 500 لیتری عمودی سه لایه مخزن 350 لیتری عمودی سه لایه مخزن 220 لیتری عمودی سه لایه مخزن 100 لیتری عمودی سه لایه مخزن 100 لیتری عمودی دو لایه فوم دار مخزن 5000 لیتری افقی سه لایه مخزن 4000 لیتری افقی سه لایه مخزن 3000 لیتری افقی سه لایه مخزن 2000 لیتری افقی سه لایه مخزن 1500 لیتری افقی سه لایه مخزن 1000 لیتری افقی سه لایه مخزن 750 لیتری افقی سه لایه مخزن 700 لیتری افقی سه لایه مخزن 500 لیتری افقی سه لایه مخزن 300 لیتری افقی سه لایه مخزن 250 لیتری افقی سه لایه مخزن 200 لیتری افقی سه لایه مخزن 100 لیتری افقی سه لایه مخزن 70 لیتری افقی سه لایه
designed & developed by moje sevvom & DATA Agency
Copyright © 2015 Plastonic Co All Rights Reserved