گروه: همایش ها
1395/06/08    18:12

شرکت پلاستونیک به مناسبت دهمین سال تاسیس خود در تاریخ 5 فروردین سال 1395 همایش خانوادگی در محل هتل بادله ساری برگزار نمود. در این مراسم که با حضور اعضای هیات مدیره و کلیه پرسنل شرکت برگزار گردید اهداف سال 95 توسط مدیرعامل شرکت جناب آقای مهندس کولاییان برای همکاران تشریح و در پایان مراسم نیز از همکارانی که در سال 94 بالاترین ارزیابی عملکرد را دریافت نمودند تقدیر به عمل آمد.

designed & developed by moje sevvom
Copyright © 215 Plastonic Co All Rights Reserved