گروه: اخبار
1395/12/16    13:43

کار ساخت آبشخورهای موردنیاز در ذخیره‌گاه زیست‌کره توران با همکاری کارشناسان موسسه حیات وحش میراث پارسیان، محیطبانان و مدیریت این منطقه آغاز شده است.
توران یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی، این روزها با خشکسالی دست‌وپنجه نرم می‌کند.  در پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ذخیره‌گاه زیست‌کره توران با همراهی محیطبانان این منطقه،  ساخت آبشخور در نقاط حساسی که در تحقیقات انجام شده تعیین‌شده‌اند، گامی برای نجات حیات‌وحش تشنه این منطقه می باشد.
تا امروز بخشی از مخازن موردنیاز با همکاری حامیان موسسه و شرکت پلاستونیک تهیه شده و عملیات زیرسازی مخازن در حال اجرا است. در این آبشخورها از سیستم تبدیل انرژی خورشیدی برای تامین آب مخازن استفاده خواهد شد.

designed & developed by moje sevvom
Copyright © 215 Plastonic Co All Rights Reserved