شکایت

شما می توانید از طریق فرم زیر شکایت خود را از شرکت پلاستونیک برایمان ارسال نمایید تا در اسرع وقت به شکایت شما رسیدگی شود.

تعداد شکایات رسیده تا امروز: 10
تعداد شکایات رسیدگی شده تا امروز: 7

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
ایمیل
موضوع
متن شکایت
designed & developed by moje sevvom & DATA Agency
Copyright © 2015 Plastonic Co All Rights Reserved