تمامی محصولات پلاستونیک بر اساس استانداردهای تدوین شده جهانی مانند استاندارد انجمن آمریکایی مواد(ASTM) و استاندارد استرالیا نیوزلند(AS/NZ) کنترل می شود. عمده ترین آزمون هایی که بر روی محصولات نهایی صورت می گیرد به شرح زیر می باشد.

تست ضخامت

ما برای اندازه گیری ضخامت محصولات خود از دستگاه ضخامت سنج اولتراسونیک استفاده می کنیم. ضخامت قسمت های مختلف محصول شامل دیواره و پایه ها با استفاده از این دستگاه اندزاه گیری می شود که بر اساس معیارهای استاندارد ASTM به دقت کنترل می شود.

تست ضربه

آزمایش تست ضربه بر اساس استاندارد مذکور به این صورت است که نمونه ای از محصول تولید شده برش داده شده و آن را تا دمای -36 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 30 دقیقه سرد می کنیم و سپس با استفاده از دستگاه پرتاب دارت آن را مورد آزمایش قرار می دهیم. اگر نمونه بر اثر ضربه وارده بشکند یا سوراخ شود آن محصول کیفیت لازم برای فروش را نداشته و مردود محسوب می شود.

بازدید ظاهری

تمامی محصولات پس از تولید توسط پرسنلی مجرب و آموزش دیده کنترل کیفیت از لحاظ مشخصات ظاهری و اشکالات احتمالی روی سطوح داخلی و خارجی محصول مورد بررسی دقیق قرار می گیرد.

designed & developed by moje sevvom & DATA Agency
Copyright © 2015 Plastonic Co All Rights Reserved